Website-20111130202743001_v1.jpg
Bikeknight calling... Shibuya 2011.